Տվյալների մշակում


Mystar.am - ի անձնական տվյալների մշակման քաղաքականություն

 

1.Ընդհանուր դրույթներ

 

Այս փաստաթուղթը անհատական ​​տվյալների մշակման քաղաքականություն է, որը կազմվել է համաձայն «Անհատական ​​տվյալների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջների (Գլուխ 2, «Անձնական տվյալների մշակում»), և սահմանում է անձնական տվյալների մշակման կարգը և դրա ապահովման միջոցառումները: Mystar.am կայքի անձնական տվյալների անվտանգություն -  Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն «Armstar» (հետևաբար ՝ mystar.am):

1.1. Mystar.am- ը իր գործունեության իրականացման համար որպես ամենակարևոր նպատակ և պայման է դնում մարդու և քաղաքացու իրավունքների պահպանումը `դրանց անձնական տվյալները մշակելիս, ներառյալ` գաղտնիության, անձնական և ընտանեկան գաղտնիքների իրավունքների պաշտպանությունը:

1.2. Անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ mystar.am- ի այս քաղաքականությունը  վերաբերում է բոլոր տեղեկություններին, որոնք mystar.am- ը կարող է ստանալ https: // mystar.am կայքէջի այցելուների վերաբերյալ:

 

2. Քաղաքականության մեջ օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

 

2.1. Mystar.am- ը ինտերնետում տեղակայված տեղեկատվական առցանց ծառայություն է (կայք), որն ունի mystar.am դոմեյն անուն և հեղինակ է, մշակվել և պատկանում է «Արմսթար» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը:

2.2. Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակում - համակարգչային տեխնոլոգիայի միջոցով անձնական տվյալների մշակում;

2.3. Անձնական տվյալների արգելափակում - անձնական տվյալների մշակման ժամանակավոր դադարեցում (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մշակումը անհրաժեշտ է անձնական տվյալների հստակեցման համար);

2.4. Վեբ կայք - գրաֆիկական և տեղեկատվական նյութերի, ինչպես նաև համակարգչային ծրագրերի և տվյալների շտեմարանների մի շարք, որոնք ապահովում են ինտերնետում դրանց հասանելիությունը ցանցի հասցեով https: // mystar.am;

2.5. Անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգ - տվյալների շտեմարաններում պարունակվող անձնական տվյալների ամբողջություն, և դրանց մշակումն ապահովող տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և տեխնիկական միջոցներ.

2.6. Անձնական տվյալների ապանձնացում - գործողություններ, որոնց արդյունքում անհնար է առանց լրացուցիչ տեղեկատվության օգտագործման որոշել որոշակի տվյալների օգտագործողի կամ անձնական տվյալների այլ առարկայի անձնական պատկանելությունը.

2.7. Անհատական ​​տվյալների մշակում - ցանկացած գործողության կամ գործողությունների ամբողջություն, որն իրականացվում է ավտոմատացման գործիքների միջոցով կամ առանց անձնական տվյալների հետ այդպիսի գործիքների օգտագործման, ներառյալ հավաքագրումը, ձայնագրումը, համակարգումը, կուտակումը, պահպանումը, հստակեցումը (թարմացումը, փոփոխումը), արդյունահանումը , անձնական տվյալների օգտագործում, փոխանցում (բաշխում, տրամադրում, մուտք), անձնազերծում, արգելափակում, ջնջում, ոչնչացում;

2.8. Mystar.am - իրավաբանական, անկախ կամ այլ անձանց հետ համատեղ, անձնական տվյալների մշակման կազմակերպում և (կամ) իրականացում, ինչպես նաև անձնական տվյալների մշակման նպատակների, մշակման ենթակա անձնական տվյալների կազմի, գործողությունների որոշում, որոնք կատարվել են անհատական տվյալների հետ;

2.9. Անհատական ​​տվյալներ - ցանկացած տեղեկատվություն, որը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերաբերում է կայքի որոշակի կամ ճանաչելի Օգտատիրոջը https: // mystar.am;

2.10. Օգտատեր - կայքի ցանկացած այցելու https: // mystar.am;

2.11. Անձնական տվյալների տրամադրում - գործողություններ, որոնք ուղղված են որոշակի տվյալների կամ անձանց որոշակի շրջանակի անձնական տվյալների բացահայտմանը.

2.12. Անհատական ​​տվյալների տարածում. Ցանկացած գործողություն, որն ուղղված է անձնական տվյալների անորոշ շրջապատին (անձնական տվյալների փոխանցում) կամ անսահմանափակ թվով անձանց անձնական տվյալների հետ ծանոթացմանը, ներառյալ լրատվամիջոցներում անձնական տվյալների բացահայտումը, տեղադրումը տեղեկատվության և հեռահաղորդակցման ցանցեր կամ անձնական տվյալների հասանելիություն այլ կերպ ապահովելը.

2.13. Անձնական տվյալների միջսահմանային փոխանցում. Անձնական տվյալների փոխանցում օտարերկրյա պետության տարածք օտարերկրյա պետության իշխանությանը, օտարերկրյա ֆիզիկական անձին կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձին.

2.14. Անհատական ​​տվյալների ոչնչացում. Ցանկացած գործողություն, որի արդյունքում անձնական տվյալները ոչնչացվում են անվերադարձ `անձնական տվյալների տեղեկատվության տեղեկատվական համակարգում հետագա վերականգնման անհնարինությամբ և (կամ), որի արդյունքում ոչնչացվում են անձնական տվյալների նյութական կրիչները :

 

Mystar.am- ը կարող է մշակել Օգտատիրոջ հետևյալ անձնական տվյալները.

 

3.1. Անուն, Ազգանուն, Հայրանուն;

3.2. Հեռախոսահամար;

3.3. Էլեկտրոնային հասցե;

3.4. Բնակության վայր, սեռ, տարիք;

3.5. Սոցիալական մեդիայի տվյալներ;

3.6. Բացի այդ, կայքը հավաքում և մշակում է անանուն տվյալներ այցելուների վերաբերյալ (ներառյալ «cookie» ֆայլերը ) ՝ օգտագործելով ինտերնետային վիճակագրական ծառայություններ (Yandex Metrica և Google Analytics և այլն):

3.6. Այսուհետև Քաղաքականության տեքստի վերոնշյալ տվյալները միավորված են Անհատական ​​տվյալների ընդհանուր հայեցակարգով:

 

4. Վճարային ապահովություն

 

4.1. Առցանց վճարումների անվտանգությունը (ինտերնետի միջոցով) ապահովվում է Ձեռք բերող բանկի միջոցով https://cloudpayments.ru վճարային համակարգում, որը գործում է Visa International, MasterCard միջազգային վճարային համակարգերի կողմից մշակված ժամանակակից արձանագրությունների և տեխնոլոգիաների հիման վրա: Համաշխարհային մասշտաբով (3D- անվտանգ. Ստուգված է VISA- ի և MasterCard SecureCode- ի կողմից):

4.2. Քարտապանի ստացված գաղտնի տվյալների մշակումն իրականացվում է Ձեռք բերող բանկի պրոցեսինգային կենտրոնում `վավերացված ըստ PCI DSS ստանդարտի (դրանք չեն պահվում մեր վեբ-սերվերում):

4.3. Փոխանցված տեղեկատվության անվտանգությունն ապահովվում է ինտերնետի անվտանգության ժամանակակից արձանագրությունների միջոցով:

4.4. Օգտատիրոջն ուղարկվում է առցանց ստուգում `համաձայն դաշնային օրենքի, ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունները նույնպես կազմվում են դաշնային օրենքի համաձայն:

4.5. Առցանց վճարման ծառայությունը (ինտերնետի միջոցով) իրականացվում է դաշնային օրենքի համաձայն `Visa և  MasterCard վճարային համակարգի միջազգային վճարային համակարգերի կանոններով` գաղտնիության և վճարման անվտանգության սկզբունքների վերաբերյալ, որի համար փակ հաղորդական կապուղիներով ստուգման, կոդավորման և տվյալների փոխանցման ամենաժամանակակից մեթոդները:

4.6. Բանկային քարտի տվյալները մուտքագրվում են անվտանգ վճարման էջում:

4.7. Բանկային քարտի տվյալների մուտքագրման էջում դուք պետք է մուտքագրեք քարտի համարը, քարտապանի անունը, քարտի պիտանելիության ժամկետը, անվտանգության եռանիշ ծածկագիրը (CVV2 VISA- ի համար կամ CVC2 MasterCard- ի համար): Բոլոր անհրաժեշտ տվյալները տպագրվում են հենց քարտի վրա:

4.8. Դրանից հետո Օգտատերը վերահասցեավորվում է իր բանկի էջ `մուտքագրելու 3DSecure ծածկագիրը, որն ուղարկվում է Օգտատիրոջը SMS- ի միջոցով:

 

5. Անձնական տվյալների մշակման նպատակները

 

5.1. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակման նպատակն է քաղաքացիական պայմանագրերի կնքումը, կատարումն ու լուծարումը. Օգտատիրոջը https: // mystar.am կայքում պարունակվող ծառայություններ, տեղեկատվություն և (կամ) նյութերի հասանելիություն ապահովելը և օգտատիրոջը ծառայություններ մատուցելը:

5.2. Նաև mystar.am- ն իրավունք ունի ուղարկելու Օգտատիրոջ ծանուցումները նոր ապրանքների և ծառայությունների, հատուկ առաջարկների և տարբեր միջոցառումների մասին: Օգտատերը միշտ կարող է հրաժարվել տեղեկատվական հաղորդագրություններ ստանալուց `mystar.am- ին էլ.փոստ ուղարկելով info.mystar@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին` «Նոր ապրանքների և ծառայությունների մասին տեղեկացնելու մերժում և հատուկ առաջարկներ» նշումը:

5.3. Օգտերերի անանուն տվյալները, որոնք հավաքվել են ինտերնետային վիճակագրության ծառայությունների միջոցով, օգտագործվում են կայքում օգտատերերի գործողությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքելու, կայքի որակը և դրա բովանդակությունը բարելավելու համար:

 

6. Անհատական ​​տվյալների մշակման իրավական հիմք

 

6.1. Mystar.am- ը մշակում է Օգտատիրոջ անձնական տվյալները միայն այն դեպքում, եթե դրանք լրացվում և (կամ) ուղարկվում են Օգտատիրոջ կողմից ինքնուրույն ՝ https: // mystar.am կայքում տեղադրված հատուկ ձևերի միջոցով: Լրացնելով համապատասխան ձևաթղթեր և / կամ ուղարկելով իր անձնական տվյալները mystar.am- ին ՝ Օգտատերը համաձայն է սույն Քաղաքականության հետ:

6.2. Mystar.am- ը մշակում է Օգտատիրոջ մասին անանուն տվյալները, եթե դրանք թույլատրվում են օգտագործողի զննարկչի կարգավորումներում (թույլատրվում է բլիթների պահպանումը և JavaScript տեխնոլոգիայի օգտագործումը):

 

7. Անձնական տվյալների հավաքագրման, պահպանման, փոխանցման  և այլ տեսակի մշակման կարգը

 

7.1. Mystar.am- ի կողմից մշակված անձնական տվյալների անվտանգությունն ապահովվում է անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում գործող օրենսդրության պահանջներին լիովին համապատասխանելու համար անհրաժեշտ իրավական, կազմակերպական և տեխնիկական միջոցառումների իրականացման միջոցով:

7.2. Mystar.am- ը ապահովում է անձնական տվյալների անվտանգությունը և ձեռնարկում է բոլոր հնարավոր միջոցները `չթույլատրված անձանց անձնական տվյալների հասանելիությունը բացառելու համար:

7.3. Օգտատիրոջ անձնական տվյալները երբեք, ոչ մի պարագայում, չեն փոխանցվի երրորդ անձանց, բացառությամբ գործող օրենսդրության իրականացման հետ կապված դեպքերի:

7.4. Անձնական տվյալների անճշտություններ հայտնաբերելու դեպքում Օգտատերը կարող է դրանք ինքնուրույն թարմացնել `mystar.am- ին ծանուցում ուղարկելով էլեկտրոնային հասցեին` info.mystar@gmail.com նշելով «Անհատական ​​տվյալների թարմացում»:

7.5. Անհատական ​​տվյալների մշակման ժամկետն անսահմանափակ է: Օգտագործողը ցանկացած պահին կարող է չեղյալ համարել իր համաձայնությունը անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ `էլեկտրոնային փոստով ծանուցում ուղարկելով mystar.am էլեկտրոնային հասցեին` mystar.am - info.mystar@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին նշելով `« Համաձայնության չեղարկում անձնական տվյալների մշակումը »:

 

8. Անձնական տվյալների միջսահմանային փոխանցում

 

8.1. Mystar.am- ն նախքան անձնական տվյալների միջսահմանային փոխանցումը սկսելը, պարտավոր է համոզվել, որ օտարերկրյա պետությունը, որի տարածք պետք է փոխանցի անձնական տվյալներ, ապահովի անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների հուսալի պաշտպանություն:

8.2. Արտերկրյա պետությունների տարածքում, որոնք չեն բավարարում վերը նշված պահանջները, անձնական տվյալների միջսահմանային փոխանցումը կարող է իրականացվել միայն այն դեպքում, եթե առկա է անձնական տվյալների սուբյեկտի գրավոր համաձայնություն նրա անձնական տվյալների և (կամ) միջսահմանային փոխանցման համար, համաձայնագրի կատարում, որի կողմ է հանդիսանում անձնական տվյալների առարկան:

 

9. Վերջնական դրույթներ

 

9.1. Օգտատերը կարող է ցանկացած պարզաբանում ստանալ իր անձնական տվյալների մշակման հետ կապված հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ `կապվելով mystar.am- ի հետ info.mystar@gmail.com էլ. Փոստով:

9.2. Այս փաստաթուղթը արտացոլելու է mystar.am-ի  անձնական տվյալների մշակման քաղաքականության ցանկացած փոփոխություն: Քաղաքականությունն ուժի մեջ է անվերջ, մինչև այն կփոխարինվի նոր տարբերակով:

9.3. Քաղաքականության ներկա տարբերակը հասանելի է ինտերնետում հետևյալ հղումով՝ https://mystar.am/ru/pages/index/ Կանոններ-և-պայմաննե /: