Կանոններ և պայմաններ` օգտատեր


Mystar.am- ի օգտատերերի պայմանագիր


Այս փաստաթուղթը պայմանագիր է « Armstar »  սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (հետևաբար `Mystar) և Աստղի միջև, որը որոշում է https://www.mystar.am/ կայքում տեղադրված Օգտատերերի կողմից mystar նյութերի և ծառայությունների օգտագործման կարգը:

Օգտագործելով mystar.am կայքը ՝ Օգտատերն ընդունում է այս պայմանները, ինչպես նաև ներկայացնում և երաշխավորում է, որ.

ա) ուշադիր կարդացել, հասկանացել և ընդունել է սույն Օգտագործողի համաձայնագիրը և Գաղտնիության քաղաքականությունը

բ) իրավունք ունի, համաձայն գործող օրենսդրության, սույն Օգտագործման համաձայնագրով կնքել պայմանագրային հարաբերություններ, և որևէ բան չի կարող սահմանափակել նրա իրավունակությունը,

գ) Օգտատերն արդեն դարձել է 18 տարեկան, և միևնույն ժամանակ նա չափահաս է `օգտագործողի քաղաքացիության երկրի օրենսդրության և իր բնակության վայրի երկրների օրենսդրության համաձայն.

դ) տեղեկացված է, որ mystar -ի պարունակությունը նախատեսված է բացառապես մեծահասակների համար:


Կանոններ և պայմաններ


 Ստորև թվարկված պայմանները սույն Օգտագործման պայմանագրի նպատակների համար ունեն հետևյալ իմաստները.

Mystar.am- ը ինտերնետում տեղակայված տեղեկատվական առցանց ծառայություն է (կայք), «mystar.am» դոմեյն անունով, որի հեղինակը, մշակողը և հեղինակային իրավունքի սեփականատերը «Արմստար» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն է: Առցանց ծառայությունը հնարավորություն է տալիս վերբեռնել, ուղարկել, պահպանել, ստանալ բովանդակություն և տարբեր տվյալներ, այդ թվում ՝ տեսանյութեր և գովազդային նյութեր Mystar- ից:

Վեբ կայք `գրաֆիկական և տեղեկատվական նյութերի, ինչպես նաև համակարգչային ծրագրերի և տվյալների շտեմարանների մի շարք, որոնք ապահովում են ինտերնետում դրանց հասանելիությունը https://www.mystar.am/ ցանցի հասցեով, որտեղ գտնվում է mystar.am-ը:

Mystar.am- ի ադմինիստրացիա - Mystar.am- ը ղեկավարելու իրավասություն ունեցող աշխատակիցներ, որոնք գործում են Mystar.am- ի անունից:

Mystar.am- ի աստղ – սիրված գործունեության որոշակի ոլորտում անձ, որում ընդգրկված են `նկարիչներ, դերասաններ, շոումեններ, բլոգերներ, մարզիկներ, գործարարներ, քաղաքական գործիչներ և այլն, ինչպես նաև գրանցված է mystar.am–ում:

Mystar.am -ի օգտատեր  - անձ, ով ինտերնետի միջոցով մուտք է գործում Mystar.am կայք և օգտագործում է Mystar կայքը:

Mystar-ի տեսաուղերձ - Օգտատիրոջ խնդրանքով և հանձնարարությամբ Աստղի կողմից ձայնագրված տեսաուղերձ է , որի տևողությունը չի կարող լինել 30 վայրկյանից պակաս և ոչ ավելի, քան 5 րոպե:

Mystar.am- ի բովանդակությունը մտավոր գործունեության պաշտպանված արդյունք է, ներառյալ գրական ստեղծագործությունների տեքստերը, դրանց վերնագրերը, նախաբանում, ծանոթագրություններ, հոդվածներ, նկարազարդումներ, կազմեր, երաժշտական ​​ստեղծագործություններ տեքստով կամ առանց դրա, գրաֆիկական, տեքստային, լուսանկարչական, ածանցյալ, կոմպոզիցիոն և այլ աշխատանքներ, մաքսային միջերեսներ, տեսողական միջերեսներ, ապրանքային նշանների անվանումներ, լոգոներ, համակարգչային ծրագրեր, տվյալների բազաներ, ինչպես նաև այս բովանդակության դիզայնը, կառուցվածքը, ընտրությունը, համակարգումը, արտաքին տեսքը, ընդհանուր ոճը և դասավորությունը, որոնք ներառված են Mystar.am- ում և մտավոր սեփականության այլ օբյեկտներում: միասին և / կամ առանձին պարունակվում են Mystar.am կայքում:  


1. Փոխազդեցության ընդհանուր պայմանները  և օգտագործողի համաձայնության առարկան

1.1. Համաձայն սույն Պայմանագրի պայմանների ՝ Օգտատերն իրավունք ունի Mystar.am կայքի միջոցով տեսաուղերձի անհատական ​​պատվեր կատարել Աստղից ՝ Աստղի անձնական էջում նշված վճարի դիմաց:

1.2. Ինչպես է պատվերը կատարվում:

Օգտատերը ցանկացած Աստղին Mystar.am կայքի միջոցով առաջադրանք է ուղարկում: Միևնույն ժամանակ, Աստղը ունի 3-ից 7 օր ՝ Օգտատերի պահանջը ընդունելու կամ մերժելու համար: Ավարտված պատվերի բովանդակությունը (լեզուն, Օգտատերի ցանկությունները և այլն) կախված կլինի Աստղի առաջադրանքի բովանդակությունից: Ժամանակի սահմանում: տեսանյութը չպետք է պակաս լինի 30 վայրկյանից: Mystar-ում տեսանյութ ստեղծելու համար Օգտատիրոջ կողմից ներկայացված նյութի բոլոր իրավունքները պատկանում են Օգտատիրոջը: Օգտատերը նաև երաշխավորում է, որ  ստացել է Աստղի կողմից Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված նյութը օգտագործելու բոլոր թույլտվությունները: Օգտատերը միանձնյա պատասխանատու է նյութը Աստղին տրամադրելու համար `առանց երրորդ կողմերի համապատասխան թույլտվությունների: Օգտատերը նախազգուշացնում է, որ Աստղի կողմից mystar տեսանյութի ստեղծումը Աստղի ստեղծագործական գործունեության արդյունք է, ուստի թույլատրվում է պատվերի բառացի պահանջների փոքր շեղումներ: Այս կապակցությամբ Օգտատերն իրավունք չունի Աստղից և Mystar- ից պահանջել վերադարձնել վճարված գումարը: Միջոցները վերադարձվում են Օգտատիրոջը միայն պատվերից էականորեն շեղվելու դեպքում: Եթե ​​պատվերն ընդունելուց հետո, այն անհնար է կատարել, Օգտատերը տեղեկացվում է այդ մասին և վճարված գումարը վերադարձվում է իրեն:

1.3. Աստղից տեսաուղերձի պատվեր կատարելու համար Օգտատիրոջ հաշվից գանձվում այն վճարի չափը,  որը նշված  է Աստղի անձնական էջում: Օգտագործողի կողմից mystar տեսաուղերձի համար վճարումը կատարվում է միաժամանակ պատվերը կատարելու հետ: Եթե ​​Աստղի կողմից Օգտատիրոջ խնդրանքը մերժվում է, վճարված միջոցներն ամբողջությամբ վերադարձվում են Օգտատիրոջը: Աստղի կողմից տեսանյութի ստեղծումը տևում է 3-ից 7 օր `համապատասխան պատվերն կատարելու և վճարելու պահից:

1.4. Mystar- ի կողմից ամբողջական վճար ստանալուց հետո, Օգտատերն իրավունք ունի օգտագործել պատվիրված Mystar-ի տեսանյութը անձնական, առևտրային և ոչ առևտրային նպատակներով: Mystar-ի տեսանյութերը լիցենզավորված են և չեն վաճառվում, Օգտատերն իրավունք չունի Mystar-ի տեսանյութերի նկատմամբ իր իրավունքները վերավաճառել երրորդ անձանց, և Օգտատերը նույնպես իրավունք չունի օգտագործել և տարածել Mystar-ի տեսանյութեր, որոնք պատկանում են երրորդ կողմերին ՝ առանց սեփականատիրոջ համաձայնության: Յուրաքանչյուր Mystar-ի տեսաուղերձը օգտատիրոջ (հաճախորդի) սեփականությունն է:

1.5.Mystar- ի նյութերի և ծառայությունների օգտագործումը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության նորմերով:

1.6. Սույն Համաձայնագիրը հանրային առաջարկ է: Մուտք գործելով Mystar.am կայք ՝ համարվում է, որ Օգտատերը միացել է սույն Պայմանագրին:

1.7. Mystar- ի վարչակազմն իրավունք ունի.

1.7.1. ցանկացած ժամանակ սույն Համաձայնագրի պայմանները միակողմանիորեն փոխել: Նման փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում Պայմանագրի նոր տարբերակը Mystar.am կայքում տեղադրելու պահից: Եթե ​​Օգտատերը համաձայն չէ կատարված փոփոխությունների հետ, նա պարտավոր է հրաժարվել Mystar.am կայք մուտք գործելուց, դադարեցնել Mystar- ի նյութերի և ծառայությունների օգտագործումը.

1.7.2. սահմանափակել օգտագործողի մուտքը Mystar.am կայք, եթե օգտագործողը խախտում է սույն պայմանագրի պայմանները.

1.7.3. փոխել Mystar- ի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարման չափը:

1.8. Սույն Համաձայնագրի առարկան mystar Օգտատիրոջը Mystar.am կայքում պարունակվող ծառայությունների և ծառայությունների հասանելիության ապահովումն է:

1.8.1. Mystar.am կայքը Օգտատիրոջը տրամադրում է ծառայությունների հետևյալ տեսակներ.

ա) Mystar- ի կողմից տրամադրված բոլոր ապրանքների և ծառայությունների մատուցում.

բ) Mystar- ի բոլոր ծառայությունների մատչելիությունը, ինչպես անվճար, այնպես էլ վճարովի հիմունքներով, օրինակ `  նախկինում թողարկված տեսանյութերի դիտում.

գ) անվճար մուտք դեպի էլեկտրոնային բովանդակություն `վճարովի ծառայություններ գնելու իրավունքով.

զ) Mystar.am կայքում որոնման և նավիգացիայի գործիքների հասանելիությունը.

է) Mystar.am կայքում վաճառվող ծառայությունների այլ տեսակներ:

1.8.2. Սույն Համաձայնագիրը ընդգրկում է տվյալ պահին Mystar- ի բոլոր առկա (փաստացի գործող) ծառայությունները, ինչպես նաև Mystar- ի հետագա ցանկացած փոփոխությունները և լրացուցիչ ծառայությունները, որոնք ի հայտ կգան ապագայում:


2. Օգտատիրոջ պարտավորությունները


2.1. Օգտատերը համաձայն է չձեռնարկել գործողություններ, որոնք կարող են համարվել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կամ միջազգային իրավունքի նորմերի խախտում, այդ թվում `մտավոր սեփականության, հեղինակային իրավունքի և (կամ) հարակից իրավունքների ոլորտում (ՀՀ օրենք / Հեղինակային իրավունքը և հարակից իրավունքները), ինչպես նաև ցանկացած գործողություն, որոնք հանգեցնում են կամ կարող են հանգեցնել mystar.am կայքի և Mystar ծառայությունների բնականոն գործունեության խախտմանը:

2.2. Օգտատերը նախազգուշացնում է, որ Աստղը իրավունք ունի մերժել Օգտատիրոջ պատվերը ցանկացած պատճառով, ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ դա անցանկալի է, պարունակում է վիրավորականք, անպարկեշտություններ, էթնիկական ատելություն կամ թշնամանք հրահրելու կոչ, օրենքների խախտում և այլն:

2.3. Mystar նյութերի օգտագործումն առանց հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի համաձայնության չի թույլատրվում («Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք): Mystar նյութերի օրինական օգտագործման համար անհրաժեշտ է հեղինակային իրավունքի սեփականատիրրջից լիցենզավորման պայմանագիր կնքել (լիցենզի ձեռք բերել):

2.4. Mystar- ի նյութերը, այդ թվում `հեղինակային իրավունքով պաշտպանված ստեղծագործությունները մեջբերելիս անհրաժեշտ է հղում դեպի Mystar.am կայք (« Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին »Հայաստանի Հանրապետության օրենք):

2.5. Mystar.am կայքում օգտատիրոջ մեկնաբանությունները և այլ գրառումները չպետք է հակասեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին և բարոյականության և էթիկայի ընդհանուր ընդունված նորմերին:

2.6. Օգտատերը նախազգուշացվում է, որ Mystar.am կայքի վարչակազմը պատասխանատվություն չի կրում արտաքին ռեսուրսներ այցելելու և օգտագործման համար, որոնց հղումները կարող են պարունակվել Mystar.am կայքում:

2.7. Օգտատերը համաձայն է, որ mystar- ի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում և չունի ուղղակի կամ անուղղակի պարտավորություններ Օգտատիրոջ նկատմամբ Mystar.am կայքի ցանկացած բովանդակության, հեղինակային իրավունքի գրանցման հետ կապված հնարավոր կամ կրած կորուստների և վնասների հետ կապված (Հայաստանի Հանրապետության օրենք հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին) և տեղեկություններ այդպիսի գրանցման, ապրանքների կամ ծառայությունների մասին, որոնք մատչելի են կամ ստացվել են արտաքին կայքերով կամ ռեսուրսներով և Օգտատիրոջ այլ կոնտակտներով, որոնք նա մուտք է գործել ՝ օգտագործելով mystar.am կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը կամ արտաքին ռեսուրսների հղումները:

2.8. Օգտագործողն ընդունում է այն դրույթը, որ Mystar- ի կամ դրանց ցանկացած մասի բոլոր նյութերն ու ծառայությունները կարող են ուղեկցվել գովազդով: Օգտատերը համաձայն է, որ Mystar.am կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում և որևէ պարտավորություն չունի նման գովազդի հետ կապված:

2.9. Օգտագործողը ընդունում և համաձայն է, որ սույն Համաձայնագրով կարգավորվող հարաբերությունները չեն գաղտնի, գաղտնի կամ այլ հատուկ հարաբերություններ: Mystar- ը պատասխանատվություն չի կրում Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված որևէ բովանդակության օգտագործման կամ բացահայտման համար:

2.10. Բացի այդ, Mystar կայքի օգտատերը պարտավորվում է.

2.10.1. Mystar.am կայքի ադմինիստրացիայի խնդրանքով տրամադրեք լրացուցիչ տեղեկություններ, որոնք անմիջականորեն կապված են մատուցվող ծառայությունների հետ:

2.10.2. Mystar.am կայքն օգտագործելիս դիտեք հեղինակների և հեղինակային իրավունքի այլ սեփականատերերի գույքային և ոչ գույքային իրավունքները:

2.10.3. Մի ձեռնարկեք այնպիսի գործողություններ, որոնք կարող են համարվել Mystar.am կայքի բնականոն գործունեությունը խաթարող:

2.10.4. Mystar.am կայքում օգտագործող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց վերաբերյալ գաղտնի և ՀՀ օրենսդրությամբ պաշտպանված որևէ տեղեկատվություն չտարածել:

2.10.5. Խուսափեք ցանկացած գործողությունից, որը կարող է խախտել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պաշտպանված տեղեկատվության գաղտնիությունը:

2.10.6. Մի օգտագործեք Mystar.am կայքը գովազդային տեղեկատվություն տարածելու համար, բացառությամբ Mystar.am կայքի ադմինիստրացիայի համաձայնությամբ:

2.10.7. Մի օգտագործեք Mystar ծառայությունները ՝

2.10.7.1. ապօրինի բովանդակություն վերբեռնելը խախտում է երրորդ անձանց ցանկացած իրավունք. խթանում է բռնությունը, դաժանությունը, ատելությունը և (կամ) խտրականությունը ռասայական, էթնիկական, գենդերային, կրոնական, սոցիալական հիմքերով. պարունակում է ոչ ճշգրիտ տեղեկատվություն և (կամ) վիրավորանքներ կոնկրետ անձանց, կազմակերպությունների, իշխանությունների հասցեին:

2.10.7.2. անօրինական գործողություններ կատարելու դրդում, ինչպես նաև օժանդակություն այն անձանց, որոնց գործողություններն ուղղված են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող սահմանափակումների և արգելքների խախտմանը:

2.10.7.3. անչափահասների իրավունքների ոտնահարում և (կամ) նրանց ցանկացած ձևով վնաս պատճառելը:

2.10.7.4. փոքրամասնությունների իրավունքների ոտնահարում:

2.10.7.5. ներկայացնելով ձեզ որպես այլ անձ կամ կազմակերպության և (կամ) համայնքի ներկայացուցիչ, առանց բավարար իրավունքների, ներառյալ Mystar- ի աշխատակիցների համար:

2.10.7.6. ապակողմնորոշող ցանկացած Mystar ծառայության հատկությունների և բնութագրերի մասին:

2.10.7.7. Mystar- ի ոչ ճիշտ համեմատություն, ինչպես նաև Mystar կայքէջ օգտագործող անձանց նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի ձևավորում կամ այդպիսի անձանց դատապարտում:

2.11. Օգտատիրոջը արգելվում է.

2.11.1. Օգտագործել ցանկացած սարքեր, ծրագրեր, ընթացակարգեր, ալգորիթմներ և մեթոդներ, ավտոմատ սարքեր կամ համարժեք ձեռնարկ գործընթացներ ՝ Mystar.am կայքի բովանդակությունը մուտք գործելու, ձեռք բերելու, պատճենելու կամ հետևելու համար

2.11.2. Խաթարել Mystar.am կայքի պատշաճ գործունեությունը;

2.11.3. Ինչ-որ կերպ շրջանցել Mystar.am կայքի նավիգացիոն կառուցվածքը `ստանալու ցանկացած տեղեկատվություն, փաստաթուղթ կամ նյութ ցանկացած եղանակով, որը հատուկ ներկայացված չէ mystar.am կայքում, կամ փորձելու ձեռք բերել:

2.11.4. Mystar գործառույթների, mystar.am կայքի, ինչպես նաև Mystar.am կայքում առաջարկվող որևէ այլ ծառայությունների չթույլատրված մուտք դեպի Mystar.

2.11.5. Խախտեք Mystar.am կայքում կամ Mystar- ի հետ կապված ցանկացած ցանցում անվտանգության կամ նույնականացման համակարգը:

2.11.6. Հակադարձել որոնումը, հետևեք կամ փորձեք հետևել Mystar- ի ցանկացած այլ օգտագործողի վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվության:

2.11.7. Օգտագործել Mystar տեսանյութը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ արգելված ցանկացած նպատակով, ինչպես նաև դրդել ցանկացած անօրինական գործողության կամ այլ գործողության, որը խախտում է Mystar.am կայքի կամ այլ անձանց իրավունքները:


3. Mystar.am կայքի օգտագործումը


3.1. Կայքը և կայքի բովանդակությունը պատկանում և վարում է Mystar.am կայքի ադմինիստրացիան:

3.2. Կայքի բովանդակությունը չի կարող պատճենվել, հրապարակվել, վերարտադրվել, փոխանցվել կամ տարածվել որևէ ձևով, ինչպես նաև տեղադրվել գլոբալ ինտերնետում ՝ առանց Mystar.am կայքի ադմինիստրացիայի նախնական գրավոր համաձայնության:

3.3. Կայքի բովանդակությունը պաշտպանված է հեղինակային իրավունքի, ապրանքային նշանների մասին օրենքով, ինչպես նաև մտավոր սեփականության այլ իրավունքներով և անբարեխիղճ մրցակցության օրենքներով:

3.4. Սույն Համաձայնագիրը տարածվում է ապրանքների ձեռքբերման և Mystar.am կայքում մատուցվող ծառայությունների մատուցման բոլոր լրացուցիչ պայմանների վրա:

3.5. Mystar.am կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը չպետք է մեկնաբանվի որպես սույն Համաձայնագրի փոփոխություն:

3.6. Mystar.am կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի ցանկացած պահին, առանց օգտատիրոջը տեղեկացնելու, փոփոխություններ մտցնելու Mystar.am կայքում առաջարկվող ապրանքների և ծառայությունների ցանկում (և) այդ ապրանքների նկատմամբ կիրառվող գների մեջ: դրանց վաճառքի և (կամ) Mystar- ի մատուցած ծառայությունների համար:


4. Պատասխանատվություն


4.1. Ցանկացած կորուստ, որը Օգտատերը կարող է կրել սույն Համաձայնագրի որևէ դրույթի դիտավորյալ կամ անխոհեմ խախտման դեպքում, ինչպես նաև մեկ այլ Օգտատիրոջ հաղորդակցություն չթույլատրված մուտքի պատճառով, Mystar.am կայքի ադմինիստրացիան չի փոխհատուցում:

4.2. Mystar.am կայքի ղեկավարությունը պատասխանատվություն չի կրում հետևյալի համար.

4.2.1. Ֆորս-մաժորային իրավիճակից բխող գործարքների կատարման հետաձգում կամ խափանում, ինչպես նաև հեռահաղորդակցության, համակարգչային, էլեկտրական և հարակից այլ համակարգերում անսարքություններ:

4.2.2. Փոխանցման համակարգերի, բանկերի, վճարային համակարգերի գործողություններ և դրանց աշխատանքի հետ կապված ուշացումների գործողություններ:

4.2.3. Կայքի պատշաճ գործունեությունը, եթե Օգտատերը չունի դրա օգտագործման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ, ինչպես նաև որևէ պարտավորություն չի կրում օգտատերերին տրամադրել այդպիսի միջոցներ:

 

5. Օգտագործողի պայմանագրի պայմանների խախտում


5.1. Mystar.am կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի հրապարակել  կայքի Օգտատիրոջ մասին ցանկացած հավաքած տեղեկատվություն, եթե անհրաժեշտ է բացահայտել mystar.am կայքի չարաշահման վերաբերյալ քննության կամ բողոքի հետ կապված կամ հիմնել (բացահայտել) Օգտատիրոջը, որը կարող է խախտել կամ միջամտել Mystar- ի վարչակազմի իրավունքներին:

5.2. Mystar.am կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի բացահայտելու Օգտատիրոջ մասին ցանկացած տեղեկություն, որը անհրաժեշտ է համարում գործող օրենսդրության կամ դատարանի որոշումների դրույթներին համապատասխանելու համար, ապահովել սույն Համաձայնագրի պայմանների համապատասխանությունը, պաշտպանել իրավունքները կամ անվտանգությունը: «Արմսթար» ՍՊԸ-ի և օգտատերերի:

5.3. Mystar.am կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի բացահայտելու Օգտատիրոջ մասին տեղեկատվությունը, եթե Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությունը պահանջում կամ թույլ է տալիս այդպիսի բացահայտում:

5.4. Mystar.am կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի դադարեցնել և (կամ) արգելափակել մուտքը Mystar.am կայք ՝ առանց օգտատիրոջը նախնական ծանուցման, եթե օգտատերը խախտել է սույն Պայմանագիրը կամ պարունակվող Mystar.am կայքի օգտագործման պայմանները ,այլ փաստաթղթերում, ինչպես նաև կայքէջը դադարեցնելու կամ տեխնիկական խնդրի կամ խնդրի պատճառով:

5.5. Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում Օգտատիրոջ կամ երրորդ կողմերի առջև mystar.am կայք մուտք գործելու դադարեցման համար, եթե օգտատերը սույն Համաձայնագրի որևէ դրույթ կամ Mystar.am կայքի օգտագործման պայմաններ պարունակող այլ փաստաթուղթ խախտում է Օգտատիրոջ կողմից: ,


6. Այլ պայմաններ


6.1. Սույն Համաձայնագրից բխող կամ դրան վերաբերող բոլոր հնարավոր վեճերը պետք է լուծվեն Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

6.2. Պայմանագրում որևէ բան չի կարող ընկալվել որպես mystar.am կայքի Օգտատիրոջ և ադմինիստրացիայի միջև գործակալության հարաբերությունների, գործընկերային հարաբերությունների, համատեղ գործունեության հարաբերությունների, անձնական աշխատանքային հարաբերությունների կամ Պայմանագրով հստակ չնախատեսված որևէ այլ հարաբերությունների հաստատում:

6.3. Դատարանի կողմից Համաձայնագրի որևէ դրույթի անվավեր ճանաչելը կամ կատարման ենթակա չլինելը չի ​​ենթադրում Համաձայնագրի այլ դրույթների անվավերություն:

6.4. Mystar.am կայքի ադմինիստրացիայի կողմից անգործությունը Պայմանագրի դրույթներից որևէ Օգտագործողի կողմից խախտվելու դեպքում չի զրկում Mystar.am կայքի ադմինիստրացիային `հետագայում պաշտպանելու համար համապատասխան գործողություններ կատարելու իրավունքից: նրանց շահերը և հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը («Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք) Mystar- ի օրենսդրությանը համապատասխան պաշտպանված նյութերի վերաբերյալ:

 

Օգտատերը հաստատում է, որ ծանոթ է սույն Օգտիրոջ պայմանագրի բոլոր կետերին և անվերապահորեն ընդունում է դրանք: